การทำฮวงซุ้ยดีกว่าการเผาอย่างไร

การทำฮวงซุ้ยดีกว่าการเผาอย่างไร

คนจีนเชื่อว่ามนุษย์เกิดจากดิน เมื่อสิ้นอายุขัยก็ต้องกลับสู่ดิน ดวงวิญญาณที่กลับสู่ดินเท่านั้นที่จะมีพลังช่วยและส่งเสริมลูกหลานได้ นอกจากนี้ การทำสุสานแบบฝัง (ฮวงซุ้ย) ยังเป็นศูนย์รวมของครอบครัวอีกด้วย ทำให้ลูกหลานพบปะกันในวันไหว้บรรพบุรุษ ได้พูดคุย ปรึกษา ช่วยเหลือกัน ตระกูลที่มีฮวงซุ้ยบรรพบุรุษจึงเข้มแข็ง ลูกหลานสามัคคีกัน 

 

บิดามารดาหลายท่านยืนยันที่จะฝังร่างของตนเองเมื่อจากไป ไม่ใช่เพราะว่างมงาย แต่เป็นกุศโลบายที่ทำให้ครอบครัวสามัคคีกัน เพราะแบบนี้จึงควรซื้อฮวงซุ้ยไว้ล่วงหน้า เป็นการวางแผนระยะยาว สร้างความมั่นคงให้ตระกูล

 

หากไม่ซื้อฮวงซุ้ยไว้ล่วงหน้า ลูกๆตัดสินเผาเพื่อเก็บอัฐิ ก็สามารถทำได้ ไม่ได้ผิดร้ายแรง ถึงแม้ว่าดวงวิญญาณจะไม่ได้กลับสู่ดิน แต่อย่างน้อยก็ควรเก็บอัฐิในสุสาน เพื่อให้อยู่ในที่ที่มีพลังงานดี ยังส่งเสริมลูกหลานได้บ้าง และให้ลูกหลานมีโอกาสมารวมตัวกันเพื่อไหว้อัฐิ

 

ที่ไม่ควรทำคือการแบ่งอัฐิบิดามารดาแล้วต่างคนต่างเก็บ เพราะครอบครัวก็จะไม่มีโอกาสมาเจอกัน ดวงวิญญาณกระจัดกระจาย พลังก็อ่อนลงด้วย ไม่สามารถช่วงลูกหลานได้ มิหนำซ้ำ พี่น้องก็ต่างคนต่างอยู่ ไม่ได้ช่วยกันทำงานเหมือนพวกตะกูลใหญ่ๆ ความมั่งคั่งก็ลดลง"


สอบถามข้อมูลพิธีแซกีจักรพรรดิ

ข้อมูลส่วนตัว

วันเดือนปีเกิด *กรณีให้ซินแสตรวจสอบ

**วันเดือนปีเกิด

Copyrights © 2020 Nirvana Memorial Park Co.,Ltd. (Ban Bueng). All Rights Reserved.