ฮวงซุ้ย เครื่องหมายของความกตัญญู

ฮวงซุ้ย เครื่องหมายของความกตัญญู

ชาวจีนเชื่อว่า เหตุที่ทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและความมั่งคั่งสุขสบายในชีวิต นอกจากเพราะการขยันและอดออมแล้ว ยังสืบมาจากวิญญาณบรรพบุรุษด้วย ดังนั้น การเคารพระลึกถึง การเซ่นไหว้ และเลือกที่ตั้งฮวงซุ้ยของบรรพบุรุษอย่างพิถีพิถันจึงเป็นธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ กลับกัน หากลูกหลานละเลยปฏิบัติไม่ถูกต้อง ย่อมนำความทุกข์ยากมาสู่ครอบครัว

 

ความเชื่อนี้มาจากคำสอนของขงจื๊อ ที่ยึดมั่นความกตัญญูต่อบิดามารดาและบรรพบุรุษ ดูแลท่านทั้งในยามเป็นและยามตาย ผู้ที่มีความกตัญญู ย่อมพบกับความเจริญ

 

คนยุคใหม่ละเลยการเลือกที่ๆเหมาะสมสำหรับการฝังหรือเก็บอัฐิบรรพบุรุษ เพราะคิดว่าตั้งที่ไหนก็ได้ ความจริงแล้วการเลือกที่อยู่สุดท้าย สำคัญเท่ากับการเลือกบ้าน บ้านไม่ดี ขยันแค่ไหนก็ไม่ร่ำรวย หากบรรพบุรุษอยู่ในที่ไม่ถูกกับดวงชะตา ไม่ได้นำวันเดือนปีเกิดของท่านมาคำนวณ ย่อมส่งผลกับลูกหลาน เพราะเท่ากับไม่กตัญญู ไม่ใส่ใจ บรรพบุรุษอยู่ในที่อึดอัด ถือว่าทำหน้าที่ลูกหลานไม่สมบูรณ์ หลายท่านมีความลำบากทั้งๆที่ขยัน ซินแสก็แนะนำให้ย้ายบรรพบุรุษและเซ่นไหว้ไม่ขาด ชีวิตก็สบายขึ้น


สอบถามข้อมูลพิธีแซกีจักรพรรดิ

ข้อมูลส่วนตัว

วันเดือนปีเกิด *กรณีให้ซินแสตรวจสอบ

**วันเดือนปีเกิด

Copyrights © 2020 Nirvana Memorial Park Co.,Ltd. (Ban Bueng). All Rights Reserved.