ฮวงซุ้ย เบื้องหลังความสำเร็จของลูกหลานชาวจีน

ฮวงซุ้ย เบื้องหลังความสำเร็จของลูกหลานชาวจีน

การทำสุสานฮวงซุ้ยแสดงถึงอารยธรรมและค่านิยมของชาวจีนได้ดี อารยธรรมจีนได้วางรากฐานทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งส่งผลให้ชาวจีนมีความมั่งคั่ง ธุรกิจใหญ่โต ไม่ว่าจะไปอยู่ในประเทศใดก็ตาม


ฮวงซุ้ยเป็นสถานที่ซึ่งบรรพชนที่จากไปและลูกหลานที่กำลังใช้ชีวิตได้มารวมอยู่ด้วยกันเพื่อสะท้อนความสำคัญของสถาบันหลักของสังคม นั่นก็คือสถาบันครอบครัว คติการใช้ชีวิตของชาวจีนคือขยันเพื่อลูกหลาน ยอมลำบาก เพื่อให้ลูกหลานจะสบาย การมีฮวงซุ้ยจึงเป็นตัวแทนความรักของบรรพบุรุษ ให้ลูกหลานระลึกถึงความอุตสาหะ ลูกหลานชาวจีนจึงขยันขันแข็ง ให้คุ้มค่ากับความทุ่มเทของบรรพบุรุษ และเพื่อรักษาความมั่งคั่งของตระกูล เหมือนคติชาวจีนที่ว่า “ตายไปจะได้มีหน้าไปพบบรรพบุรุษ” 


ปัจจุบันความคิดนี้ถูกละเลยไปพร้อมๆกับการทำฮวงซุ้ย ลูกหลานชาวจีนในปัจจุบันจึงใช้ชีวิตไม่ระมัดระวัง ไม่ขยัน ประหยัด อดทนเท่าคนรุ่นก่อน ไม่น่าแปลกใจเลยว่า คงเหลือแค่ไม่ตระกูลเท่านั้นที่ยังรักษาความมั่งคั่งด้วยวัฒนธรรมการทำฮวงซุ้ย


สอบถามข้อมูลพิธีแซกีจักรพรรดิ

ข้อมูลส่วนตัว

วันเดือนปีเกิด *กรณีให้ซินแสตรวจสอบ

**วันเดือนปีเกิด

Copyrights © 2020 Nirvana Memorial Park Co.,Ltd. (Ban Bueng). All Rights Reserved.