ข้อมูลส่วนตัว

วันเดือนปีเกิด *กรณีให้ซินแสตรวจสอบ

**วันเดือนปีเกิด

แนบรูปบัตรประชาชน

เลือกรูปแบบการใช้บริการ

ข้อมูลการชำระเงิน

แนบสลิปการชำระเงิน


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  1. ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าทำพิธีโดยซินแส และค่าของไหว้ (กรณีจ่าย 8,780 บาท)
  2. ระยะการทำสัญญา 6 ปี
  3. ผู้ซื้อสามารถทำพิธีแซกีได้ด้วยการชำระเงินครั้งแรกและผ่อนชำระตามตารางข้างต้น
  4. ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ชำระงวดผ่อนชำระใดๆ ตามที่กำหนดในคำสั่งซื้อ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะนำ "สิ่งของแซกี" ออกจากแปลงฝังแซกี และจัดการกับแปลงฝังแซกีตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Copyrights © 2020 Nirvana Memorial Park Co.,Ltd. (Ban Bueng). All Rights Reserved.